Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Υλικού

Κοινωνική εκπαίδευση για Ψηφιακά Αναλφάβητους και Ψηφιακούς Μετανάστες

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος CLICK CLEVER, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων και μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς ενηλίκων και άτομα ψηφιακά αναλφάβητα / ψηφιακούς μετανάστες.

Συγκεκριμένα πρόκειται να αναπτυχθούν 2 είδη υπηρεσιών:

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι εύχρηστο, καινοτόμο, άμεσο και διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες εξασφαλίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, ελεύθερη πρόσβαση ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ.

Μείνετε συντονισμένοι!

CPIA Lecce             IDP                      Demostene                     UMA

                        ESeniors                                       Internet Web Solutions                     AKMH               

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό αυτού αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Erasmus Plus