Έργο Click Clever

Κοινωνική εκπαίδευση για Ψηφιακά Αναλφάβητους Ενήλικες και Ψηφιακούς Μετανάστες

Το Facebook, το Linkedin, το Twitter, το Instagram, το WhatsApp, μας δίνουν όλα τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως αυτή η ευκαιρία συχνά καίγεται: μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε το να διαβάσει ένα διαδικτυακό μήνυμα ακατάλληλου, προσβλητικού ή και παράνομου περιεχομένου.

Ο στόχος του Έργου είναι να δοκιμάσει καινοτόμες ενέργειες που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας των πολιτών να σκέφτονται κριτικά τα περιεχόμενο που λαμβάνουν μέσω των social media, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με την αλήθεια των διαδικτυακών πληροφοριών και ταυτόχρονα προωθώντας την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου · και τον έλεγχο της χρησιμότητας και σκοπιμότητας τέτοιων ενεργειών. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλες δεξιότητες, την ικανότητα διάκρισης της πληροφορίας από την προπαγάνδα, την αποδόμηση της διαδικτυακής επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υπεύθυνο τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό, θέλουμε να δημιουργήσουμε καινοτόμα διαδικτυακά εργαλεία για την Κοινωνική Εκπαίδευση. Ο διαδικτυακός αλφαβητισμός, περιλαμβάνει γνωστικές, κοινωνικές, και δημιουργικές δεξιότητες που επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, να έχουν κριτική αντίληψη επί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αλληλοεπιδρούν με αυτά. Όλες αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν στον πολίτη να συμμετέχει στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκφάνσεις της κοινωνίας, καθώς και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη δημοκρατική διαδικασία. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη, πρέπει να διαπνέεται από υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους πολίτες με διαφορετικές απόψεις. Η Κοινωνική Εκπαίδευση ενδέχεται να είναι σε θέση να συνεισφέρει στρατηγικά προς επίτευξη του σκοπού αυτού, της προώθησης της υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί με νομικά μέσα. Η ομάδα-στόχος είναι ενήλικες χαμηλής εξοικείωσης με το διαδίκτυο, (μπορούμε να τους αποκαλούμε διαδικτυακά αναλφάβητους). Οι διαδικτυακά αναλφάβητοι οδηγούμενοι από τον ενθουσιασμό της νέας ανακάλυψης , δεν περιορίζουν τους εαυτούς τους στο σχολιασμό και τις αναρτήσεις χωρίς φιλτράρισμα.

Συγκεκριμένοι στόχοι

  • Η μετατροπή των Κοινωνικά Αναλφάβητων Ενηλίκων, σε πολίτες ικανούς να διαχειριστούν ένα περιβάλλον όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Η δημιουργία μιας ψηφιακής κουλτούρας
  • Η προώθηση της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πακέτα Εργασίας:
  • Πακέτο Εργασίας 1 – Ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα
  • Πακέτο Εργασίας 2 – Έρευνα Έλλειψής Δεξιοτήτων
  • Πακέτο Εργασίας 3 - Εργαλειοθήκη και κώδικας συμπεριφοράς στο CLEVER CLICK
  • Πακέτο Εργασίας 4 – Οδηγίες για Μελλοντική Χρήση

Επίδραση

Βελτίωση της πραγματικής ζωής: η διαδικτυακή ζωή επηρεάζει την πραγματική μας ζωή μας. Είναι σημαντικό να αναλογιστούμε τις συνέπειες των διαδικτυακών μας πράξεων στην πραγματική ζωή. Εκπαίδευση για την ενίσχυση της δυναμικότητάς του διαδικτύου σε όλους τους τομείς, όπως την οικονομία, την κουλτούρα και την εκπαίδευση. Ευαισθητοποίηση των θεσμικών οργάνων για την επίλυση των νομοθετικών κενών που αφορούν διαδικτυακά ζητήματα. Στα παιδιά: Οι ενήλικες έχουν το ηθικό καθήκον να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. Στις μέρες μας μειώνεται το πρότυπο του ενήλικα που μπορεί να μεταφέρει αξίες και εμπειρίες στο διαδίκτυο. Οι ενήλικες δεν μπορούν να αποκηρύξουν το να ζουν στον ψηφιακό κόσμο "ως ενήλικες". Τα παιδιά μας συνυπάρχουν σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, οπότε δεν είναι δυνατόν να αρνηθεί κανείς την ανάγκη εκπαίδευσης τους σε αυτά.

CPIA Lecce             IDP                      Demostene                     UMA

                        ESeniors                                       Internet Web Solutions                     AKMH               

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό αυτού αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Erasmus Plus